Ciro Desteği Hakkında

Ciro Desteği Hakkında

Ciro Desteği Hakkında
18 Şubat 2021 - 19:45

Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programı 05.02.2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuş; uygulama usul ve  esasları 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Buna göre;

 

· Bu destek programından 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27.01.2021 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (ekte yer alan NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

· Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

· İşletme cirolarının tespitinde 27.1.2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

· Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilen hibe desteğinden hak edilen 3.000 Türk Lirası tutar bu Tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek veya varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

· Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurularak, bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaktır.

· Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

· Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılabilecektir. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

· Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği (başvuru sahibinin IBAN’ı) ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır
YORUMLAR

  • 0 Yorum