E-adisyon Uygulaması Hakkında

E-adisyon Uygulaması Hakkında

E-adisyon Uygulaması Hakkında
18 Şubat 2021 - 19:23

Bilindiği üzere, gerçek usulde vergiye tabi olan ve masaya servis yapan lokanta, kafeterya, pastane, kulüp ve benzeri işletmeler, alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler Vergi Usul Kanununa (VUK) göre adisyon düzenlemek zorundadır.

9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 526 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yukarıda sayılan işletmelere elektronik adisyon (e-adisyon) düzenleme zorunluluğu getirilmektedir. Buna göre, halen VUK’a göre adisyon düzenlemekte olan işletmeler, uygulamanın başlayacağı tarihten itibaren bu adisyon belgelerini elektronik ortamda düzenleyeceklerdir.

E-adisyonun düzenlenmesi halinde, müşterinin masasında ayrıca kağıt çıktısının bulunması zorunlu olmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi verecektir. E-adisyon uygulamasının başlama süresine ilişkin olarak henüz GİB tarafından bir açıklama yapılmamış olup, söz konusu süreler belirlendiğinde esnaf ve sanatkârlarımıza genelge ile duyurulacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum