Genç Girişimcilik İstisnası Hakkında

Genç Girişimcilik İstisnası Hakkında

Genç Girişimcilik İstisnası Hakkında
24 Kasım 2022 - 11:57

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 320 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde basit usule tabi esnaf ve sanatkârların aynı anda genç girişimcilik istisnasından yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, Konfederasyonumuza yapılan yazılı ve sözlü başvurularda; SGK tarafından genç girişimcilik istisnasından yararlanan esnafımızdan basit usulde olanlara gönderilen yazılarda, bu kapsama giren esnafımızın sosyal güvenlik mevzuatı yönünden de genç girişimcilik istisnasından yararlanamayacakları belirtilmekte ve bu kapsamda tahsil edilmeyen primlerin 7 gün içinde tahsilinin talep edildiği bildirilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, konuyla ilgili olarak 21 Ekim 2022 tarihli ve E-48678239- 120.01.01(1091)-116041 sayılı yazısında özetle, “basit usulde vergiye tabi olup daha önce genç girişimcilik istisnasından da yararlanan mükelleflere, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (k) bendi kapsamındaki sigortalıların genç girişimcilik teşvikinden yararlanmalarını teminen bağlı bulundukları vergi dairelerince Gelir Vergisi Kanununa göre genç girişimcilik istisnası için belirlenen şartları taşıyıp taşımadıklarına dair yazı verilmesinin mümkün bulunduğu” ifade edilmektedir.

Bir başka ifadeyle, basit usul istisnasının kapsamı, genç girişimcilik istisnasının kapsamından daha geniş olduğundan basit usulde vergiye tabi esnafımızın aynı zamanda genç girişimcilik istisnasından yararlanmaları fiilen mümkün olmamakla beraber, vergi dairelerince bu durumdaki esnafımızın genç girişimcilik istisnasının şartlarını taşıdığına dair yazı verilmesi mümkün olmaktadır.

Yukarıdaki kapsama giren esnaf ve sanatkârlarımızın, bağlı bulundukları vergi dairelerinden genç girişimcilik istisnasının şartlarını taşıdıklarına dair yazı talep ederek SGK İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları halinde, SGK mevzuatı yönünden genç girişimcilik istisnasından yararlanmaya devam etmeleri mümkün olup; kendilerine tebliğ edilen borç bildirimleri iptal edilecek ve tahsil edilen ödemeler kurum tarafından cari usullere göre iade edilecektir.

Bilgilerinizi ve odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

            LİNKhttps://www.istesob.org.tr/177-nolu-genelge-21-11-2022-genc-girisimcilik-istisnasi-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum