Odamızın, Anonim eserlerin telif hakları usulsüzlüğü hk. yazısı, Üst Birliğimiz, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından MESAM'a gönderildi.

Ortak zenginliklerimiz olan anonim eserlerin sahiplenme (telif haklarının alınması) hakkında odamıza gelen şikayet dilekçeleri doğrultusunda, gerekli önlemlerin alınması için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanlığımıza gönderdiğimiz yazı bir üst yazı ile MESAM'a gönderildi.

Odamızın, Anonim eserlerin telif hakları usulsüzlüğü hk. yazısı, Üst Birliğimiz, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından MESAM'a gönderildi.

Ortak zenginliklerimiz olan anonim eserlerin sahiplenme (telif haklarının alınması) hakkında odamıza gelen şikayet dilekçeleri doğrultusunda, gerekli önlemlerin alınması için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birliği Başkanlığımıza gönderdiğimiz yazı bir üst yazı ile MESAM'a gönderildi.

Odamızın, Anonim eserlerin telif hakları usulsüzlüğü hk. yazısı, Üst Birliğimiz, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Birliği tarafından MESAM'a gönderildi.
04 Mart 2021 - 22:05
ilgili yazı ve belgeler.

İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ
             ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI


Sayı: 2021/25                                                                                          Tarih: 01.03.2021
Konu: Anonim eserlerin telif hakları usulsüzlüğü hk.

İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
         
               2021/47 Kayıt numarası ile tarafımıza iletilen şikayet dilekçesi, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 – Amaç, madde 1 de yer alan Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak,

5362/11 Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri  f ve l bendleri gereği değerlendirilmiş yasalar çerçevesindee gerekli önlemlerin alınması için ilgili makamlara bildirilmesine.

Şikayet dilekçesinde; Planlamakta olduğu projeleri ile ilgili yaptığı araştırmalarda telif haklarında usulsüzlüklere ratlanıldığını odamıza örneklemelerle bildiren müzik insanın iddiaları aşağıdaki gibidir.
             Halk Türküsü formatında bulunan pek çok eser, aranjör, besteci ve hatta yayıncılar tarafından teliflenmiş ve kullanılması mümkün olmayan bir hale getirilmiştir. 
             Öncelikle bu yaklaşım anonim eserlerin kullanılabilirliğine gölge düşürdüğü gibi etik ve ahlaki olarak da doğru değildir. Aranjör bir eseri armonik, metodik ve kuramsal olarak albüm yada sahne formatına çeviren kişidir. Eserin aynı aranje ile kullanılmaması durumunda hak sahibi olması eserin bilinirliğini zedelemektedir. Halbuki bir eser pek çok farklı şekilde düzenlenebilir ve aranje edilebilir. Besteciler kendi eserleri olmayan pek çok eseri yine kendi adları ile teliflemişler ve kullanım haklarını ellerinde bulundurur duruma gelmişlerdir. Bir eserin üreticisi olmadan onun üzerinden telif geliri elde etme çabası büyük bir hatadır. Aynı durumda çeşitli yayıncılar da pek çok eseri üzerlerine geçirerek yine bu eserlerden telif geliri elde etmeye çalışmaktadırlar. Rakamların büyüklüğü yada küçüklüğü önemli değildir. Önemli olan Anonim eserlerin herkes tarafından kullanılabilir ve ulaşılabilir olmasıdır. 
Bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinize ve çözüm üretebileceğinize inancım tamdır. 
 
Not : Bu konu ile ilgili Mesamın eser sorgulama ekranından aldığım bazı ekran görüntülerini de ek olarak dosyaya ekliyorum. Bu eserler gibi binlerce eserin olduğunun bilgisini de tarafınızla paylaşmak isterim. 
 
 Yukarıda belirtilen konular hakkında gereğini arz ederiz
 
                                                                                                            Saygılarımızla

YORUMLAR

  • 0 Yorum