Sicil Harç Tarifesi Hakkında

Sicil Harç Tarifesi Hakkında

Sicil Harç Tarifesi Hakkında
04 Ocak 2023 - 14:18

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:      Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 02.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı yazısı,

Bilindiği üzere; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 69 uncu maddesi gereğince, esnaf ve sanatkârlarımız “Esnaf ve Sanatkâr Sicili” ile ilgili işlemlerde 492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısını ödemektedirler.

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 91 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2022 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında (%122,93) arttırılmıştır.

Bu doğrultuda esnaf ve sanatkârlarımızın sicil işlemleri sırasında ödeyecekleri harçların tutarları yeniden hesaplanarak ilişik listede “PARANTEZ İÇERİSİNDE” belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

           LİNK: https://www.istesob.org.tr/004-nolu-genelge-02-01-2023-sicil-harc-tarifesi-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum