2023/196 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Erteleme Hakkında

2023/196 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Erteleme Hakkında

 2023/196 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Erteleme Hakkında
07 Ocak 2024 - 14:29

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 28.12.2023 tarih ve 2023/142 sayılı genelgesi,

 

Bilindiği üzere; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kademeli olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Konfederasyonumuzun girişimleri sonucu; 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7491 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda teşkilatımızı ilgilendiren değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu kapsamda; 7491 sayılı Kanun’un 71 inci maddesi ile 6331 sayılı Kanun'un “Yürürlük” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6 ncı maddesinde düzenlenen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi işyerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir.

 

Bilgilerinizi ve odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/196-nolu-genelge-29-12-2023-6331-sayili-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununda-erteleme-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum