İşletmelerde Mesleki Eğitimde İSAGÜ Hakkında

İşletmelerde Mesleki Eğitimde İSAGÜ Hakkında

İşletmelerde Mesleki Eğitimde İSAGÜ Hakkında
23 Mart 2024 - 22:33

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 20.03.2024 tarih ve 2024/29 sayılı genelgesi,

      

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu genelgesinde yer alan işletmelerin yükümlülüklerine ilişkin hükümler 13.02.2024 tarih 2024/029 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Başta “eğitim mıntıkası” ibaresi olmak üzere alanda yaşanan ve alt teşkilat birimlerimizce Konfederasyonumuza iletilen sorunlar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir.

2024/36 sayılı Bakanlık genelgesinin uygulanması ile birlikte oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık 11.03.2024 tarih ve E-98500574 sayılı yazıyı çıkarmıştır. Söz konusu yazı ekte bulunmaktadır.

Bakanlık yazısının teşkilat birimlerimizi ve üye işletmelerimizi ilgilendiren maddelerine ilişkin özet bilgi aşağıda bulunmaktadır.

-          Denetimler sonucunda gerekli İSAGÜ şartlarını taşımadığı için işletmedeki eğitimden alınan stajyer ve çırak öğrencilerin pratik eğitimlerine okulların atölyelerinde ya da uygun bir başka işletmede devam etmeleri sağlanacaktır.

-          Denetimler sırasında işletmede usta ve/veya usta öğretici bulunmaması halinde 3308 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri çerçevesinde iş pedagojisi kursu verilerek usta öğreticilik belgesi, okul/kurum müdürlüklerince açılacak eğitimler sonunda başarılı olanlara verilebilecektir. Böylece işletmelerin bu konudaki eksiklikleri hızlı şekilde giderilmeye çalışılacaktır.

-          -2024/36 sayılı Bakanlık Genelgesinde “Öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim süresince bulunabileceği işletme bölümleri, alanları, aynı işletmenin başka birimlerinde de eğitim alabileceği ve eğitim mıntıkasının dışına çıkılmayacağı sözleşmede belirtilir. “ denilmektedir. Bu konuda yaşanan

sorunlar ve gelen talepler üzerine, sözleşmede belirtilmesi ve veli izni alınması kaydıyla işin niteliğine göre (örneğin, elektrik tesisatçılığı, mobilyacılık alanlarında olduğu gibi) iş ve işlemleri gözlemlemek, bilgi ve becerisini artırmak amacıyla öğrencinin, usta öğretici ile birlikte belirlenen alanın dışına çıkabileceği hükmü getirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

EKİ:

1-      Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yazısı (3 Sayfa

LİNK: https://www.istesob.org.tr/046-nolu-genelge-22-03-2024-isletmelerde-mesleki-egitimde-isagu-hakkinda/

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum