Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi (WEMON-UP)- İSTANBUL ilk.

Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi (WEMON-UP)- İSTANBUL ilk.

Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi (WEMON-UP)- İSTANBUL ilk.
09 Nisan 2022 - 10:25

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İstihdam, Eğitim,
Sosyal Politikalar” bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi (WOMEN-UP) Projesi uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu projenin Sözleşme Makamı ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığıdır. Proje SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile desteklenen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” hibe başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır. Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye'yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) oluşturulmuştur.
Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir.
Kadın girişimlere ait 05.03.2012 tarihinden sonra kurulan işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır.
21 Şubat 2022 tarihinde E-Devlet üzerinden ön başvuruları başlamış olan WOMEN-UP projesinin kesin kayıt süreci 1 Mart 2022 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu çerçevede projenin yararlanıcısı olan İstanbul ilinin kontenjanı 1000 kadın işveren ve 1000 kadın işçidir. 20 ay süreyle 2022 yılında 3.984 TL tutarında destek sağlanması söz konusudur.
Detaylı bilgi ve başvuru için www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org adresinden bilgi edinilebilir.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

LİNK
https://www.istesob.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/053-nolu-genelge-28.03.2022-kayitli-kadin-istihdamin-desteklenmesi-projesi-women-up-istanbul-hakkinda.pdf
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum