SAHNE SANATÇILARI ODAMIZIN GÜLŞEN BASIN AÇIKLAMASI

SAHNE SANATÇILARI ODAMIZIN GÜLŞEN BASIN AÇIKLAMASI

SAHNE SANATÇILARI ODAMIZIN GÜLŞEN BASIN AÇIKLAMASI
26 Ağustos 2022 - 15:22

Anayasa Madde 38 – Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
 
Anayasa Madde 64 – Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.
 
Son yıllarda Kültür ve Sanat alanında yaşananlar ülkemizin sanatsal alanında gelişimine zara vermektedir. Anayasamızın kişi hak ve hürriyetlerinin korunması hakkında maddeler ortadadır.
Anayasamızın 64. Maddesi ise devlete sanat ve sanatçıyı koruma görevi veriyor, bu maddeyi görmezden gelme hakkımız yok.
Son zamanlarda yaşanan konser iptalleri, festival iptalleri gibi uygulamalar gözden geçirilmelidir. Olay basit gibi görünse de kültür sanat alanına anayasamızın amir hükmüne rağmen müdahale olduğu kanaatindeyiz.
Biz toplum olarak düğünlerde Türkü söyler oynarız, cenazede hem ağlar hem ağıt yakarız. Türküler duygularımızın dış dünyaya yansıması ve çevremizle paylaşılmasıdır. Bu yüzyıllarıdır böyledir. Bu alana müdahale var. Her etkinliğin maddi manevi bir maliyeti var. Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğu konusunda hem fikir olduğumuz kanaatindeyiz.
 
Son olarak 4 Ay önce sahne sanatçımızın grup arkadaşına sataşması nedeniyle hakkında açılan soruşturma nedeniyle Gülşen’i tutukladılar. Kendisi durumu açıklamış ayrıca özür dilemiştir.
Tutuklanmayı gerektiren suç nedir?
Gerçekten bir insanı hapse attıracak suç nedir?
Bir sanatkarı, sanatçıyı özgürlüğünden mahrum bırakacak suç nedir, Bir sanatçıyı sanatını yapmaktan alı koyacak suç nedir?

 Ortada bir hakaret varsa hakaret davası açarsınız, tutuklamak nedir?
Kültür ve Sanatın Anayasamızım emrettiği doğrultuda uygulama kanunları ile sınırlarını çizme zamanı çoktan geçiyor.
Sanatçımızın mağduriyetinin en kısa sürede kaldırılmasını sanat camiası olarak bekliyoruz.


Terlan Kaya
Yönetim Kurulu adına   

YORUMLAR

  • 0 Yorum