Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında

Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında

Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında
19 Ekim 2023 - 21:19

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     İstanbul Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün; 13.10.2023 tarih ve E-4264786 sayılı genelgesi,

           

            Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ek-1 de bulunan genelgesiyle, 15.11.2022 tarih ve 2022/2 Sıra Sayılı Genelgesinde ve 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelgesinde düzenleme yapılarak, konaklama tesislerinin Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında yükümlülüklerinin belirlendiği belirtilmiştir.

 

2023/6 Sıra Sayılı Ek-1 de bulunan Genelgede “Sürecin hızlandırılması, aynı zamanda yatırını aşamasında olan tesislerin de sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunun proje/yapım aşamasında dahil olmasını teminen;

 

1-      Dört ve beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri, butik oteller ile özel konaklama tesislerinin turizm yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesine veya kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge değişikliği gerektiren her türlü işlemde ve ayrıca bu tesisler için Bakanlığımıza doğrudan turizm işletmesi belgesi başvurularında Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 3. Aşama Belgesinin,

2-      (l) numaralı bent dışında kalan tesislerin doğrudan turizm işletmesi belgesi başvuruları ile her türlü belgelendirme işlemlerinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı l. Aşama Belgesinin,  Bakanlığımıza ibrazı,

3-      Diğer hallerde turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamının 1.-Aşama Belgesini 31.12.2023 tarihine kadar almaları,

zorunludur.

 

Diğer taraftan, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı kriterleri, kapalı, yatırımda ve işletmede olan tesisler için TGA web sayfasında (https://tga.gov.trbelirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması gerekmektedir. Tesis işletmeye yeni açıldıysa Ek-2 de yer alan listede belirtilen taahhüde dayalı kriterlerle birlikte sertifikalandırılma işlemi TGA tarafından belirlenen koşullarda yapılabilir. Yukarıda açıklanan koşullara uymayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacaktır. Bakanlığımızın 15.11.2022 tarihli ve 2022/2 Sıra Sayılı Genelgesi ile 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki başvurular, 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sıra Sayılı Genelge kapsamında tamamlanır.” denilmektedir.

 

Bakanlığımızın 2023/6 Sıra Sayılı Genelgesi ile bağlantılı olmakla birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürlüğü (TGA)’nden alınan Ek-3 te yer alan 30.03.2023 tarihli ve 3623824 sayılı yazıda ise; “mevcut Sürdürülebilir Turizm Programı Ücret Tarifesi geçerli olmak ile birlikte, 01.07.2023 tarihi itibariyle geçerli olacak Sürdürülebilir Turizm Program Ücret Tarifesi Ek-4 te yer almaktadır.” denilmektedir.

 

Sürdürülebilir Turizm Programına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 2023/6 Sıra Sayılı Ek-1 de bulunan Genelgesi kapsamında belirlenen sürenin bitimine yakın tarihlerde yığılmaların olabileceği ve diğer hususlar gözetilerek cezai bir durumla karşılaşmamak için tesis türlerine göre almaları gereken Türkiye Sürdürülebilir Turizm Belgeleri (TR-1) konusunda farkındalıklarının artırılması ve bahse konu belgeleri tanınan süre almaları için “gerekli koordinasyonun sağlanması” hususlarında,

 

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/159-nolu-genelge-19-10-2023-surdurulebilir-turizm-programi-hakkinda

YORUMLAR

  • 0 Yorum