6502 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında

6502 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında

6502 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında
26 Ekim 2022 - 23:19

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:      Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 21.10.2022 tarih ve 2022/94 sayılı genelgesi,

            Bilindiği üzere, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı ila 58 inci maddelerinde düzenlenmektedir. 24.03.2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa 57/A maddesi eklenmiş, 58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) inci fıkraları değiştirilmiştir.

            Eklenen 57/A maddesine göre, yenileme işlemi yapılmış malların tekrar tüketicilere satışına ilişkin asgari garanti süresi belirlemiş ve yenilenmiş ürün olarak satılacak mallardan Yönetmelik ile belirlenenlerin Ticaret Bakanlığından yetki almış yenileme merkezlerinde yenilenmesi şartı düzenlenmiştir.

            Kanun’un 58 inci maddesinde düzenlenen satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümlerde yapılan değişikliklerle ise, Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamında hizmet sunan tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığınca kurulan Servis Bilgi Sistemine kaydetmesi zorunluluğu düzenlenmiştir.

            Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanması zorunluluğu getirilmiştir.

            Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamındaki mallar için malın kullanım ömrü süresince, yedek parça temin edilememesi gibi sebeplerle satış sonrası hizmet verilmemesi durumunda tüketicilere tazminat talep edebilme hakkı getirilmiştir.

            Diğer taraftan, anılan Kanunda yer alan cezalar tekrar gözden geçirilmiş ve cezaların uygulanabilir ve caydırıcı olmasını teminen gerekli değişiklikler yapılmıştır. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yazısı Ek’te yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

             LİNK: https://www.istesob.org.tr/161-nolu-genelge-26-10-2022-6502-sayili-kanunda-yapilan-degisiklikler-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum