Defter Tasdikleri Hakkında

Defter Tasdikleri Hakkında

Defter Tasdikleri Hakkında
04 Ocak 2023 - 23:03

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

Esnaf ve sanatkârlarımızdan Konfederasyonumuza gelen yazılı ve sözlü başvurularda; mali müşavirlerin defter tasdik ücreti adı altında yüksek ücretler talep ettikleri belirtilerek yaşanan mağduriyetin giderilmesi talep edilmektedir.

Öncelikle; basit usul sisteminde defter tutulması söz konusu değildir. Dolayısıyla basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız ilgili kanun gereğince defter tutmadıkları için olmayan defterin tasdiki de söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle, basit usulde vergiye tabi üyelerimizden defter tasdik ücreti veya benzeri bir ad altında herhangi bir ücretin talep edilmesi yasal olarak mümkün değildir. Bununla beraber, işletme defteri tasdiklerinden alınan ve yine yasal olmayan defter tasdik ücretlerinin kaldırılması için 2018 yılı içerisinde Konfederasyonumuzca Maliye Bakanlığına yapılan başvuru neticesinde işletme defterleri fiziki olarak kaldırılmış ve elektronik ortama (defter-beyan sistemi) taşınmıştır. 01.01.2019 tarihinden itibaren fiziki olarak defter kullanılmadığı için işletme defterlerinin noterlerce veya başka bir kurumca tasdiki yapılmamaktadır. Bu nedenle işletme defterleri için de defter tasdik ücreti veya benzeri adlarla talep edilen ücretlerin de yasal olarak geçerliliği bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

           LİNKhttps://www.istesob.org.tr/194-nolu-genelge-30-12-2022-defter-tasdikleri-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum