İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
13 Eylül 2023 - 21:38

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 11.09.2023 tarih ve 2023/104 sayılı genelgesi,

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile,

 

-        Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

-        Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi “Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

 

-        Aynı fıkranın (c) bendi; “Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

şeklinde düzenlenmiş.

 

-        Aynı fıkranın (c) bendinden sonra gelmek üzere; “(ç)İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.” bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi “f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.” şeklinde değiştirilmiştir.

-        Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası, “Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yapılan düzenlemeler yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/146-nolu-genelge-13-09-2023-ikinci-el-motorlu-kara-tasitlarinin-ticareti-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-hakkinda/

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum