Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında
13 Eylül 2023 - 21:28

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 11.09.2023 tarih ve 2023/103 sayılı genelgesi,

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.08.2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile,

 

·         Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına, “23.10.2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

 

·         Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

·         Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi “Başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:” aynı fıkranın (c) bendi “Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

·         Aynı fıkranın (c) bendinden sonra gelmek üzere, “ç) İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.” bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi “ f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

·         Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenler hakkında 6563 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, diğer hükümlere aykırı hareket edenler hakkında 6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin 6 ncı fıkrası “İdari para cezalarının uygulanmasında,  6585 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Yönetmeliği 12 nci maddesinde yapılan düzenlemeler yayımı tarihinden iki ay sonra, diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/145-nolu-genelge-13-09-2023-tasinmaz-ticareti-hakkinda-yonetmelikte-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-hakkinda/

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum