Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında

Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında

Dönemi Verilerini İçeren İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hakkında
12 Eylül 2023 - 21:33

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi:        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 06.09.2023 tarih ve 2023/101 sayılı genelgesi,

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca Konfederasyonumuza gönderilen yazıda, KOSGEB’in kamu kurumlarıyla yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında temin ettiği idari kayıtlar ile işletmeye özel temel parametreleri içeren İşletme Değerlendirme Raporu'nu (İDR) hazırladığı ve dijital bir ürün olarak 2019 yılının son çeyreğinde işletmelerin istifadesine sunmaya başladığı bildirilmiştir.

 

Rapor bir bütün olarak incelendiğinde işletmenin geçmiş beş yıllık performansı göz önüne alınarak yönetimsel kabiliyeti ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler verdiği, bu özelliği ile raporun, işletmenin iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara işletme hakkında fikir vermekle birlikte işletmenin geçmiş beş yıllık dönemdeki gelişimini takip edebileceği bir öz değerlendirme imkânı da sunduğu ve bu sayede işletmenin veri temelli karar alması ve yönetim süreçlerini iyileştirmesinin sağlanabileceği ifade edilmiştir.

 

Bu süreçte işletmelerden aldıkları geri bildirimlerde, işletmelerin İDR’yi ticari ilişkilerinde, ihracat bağlantılarında, kurum ve kuruluşlarla münasebetlerinde ve finans sektörü ile kurduğu irtibatlarda kendilerini ifade edebilecek temel bir doküman olarak değerlendirdiği, ayrıca gerek işletmelerden İDR’lerinin dijital ortamda üçüncü kişilerle paylaşılması gerekse destek veren kurum/kuruluş ve bankalardan işletmeye ait İDR’nin temin edilmesi yönünde talepler gelmeye başladığı ve bu talepler doğrultusunda, taraflarınca İDR’nin güvenli bir şekilde işletme rızası alınarak paylaşımı için uygun altyapıya sahip olan Findeks Platformunun kullanılması yönünde Kredi Kayıt Bürosu ile işbirliği yapıldığı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, İDR’nin 2018-2022 dönemi verileri içeren yeni versiyonunun Findeks Platformu üzerinden sunumuna başlandığı, işletmelerin Findeks Platformu üzerinden 5 TL ücret karşılığında kendi raporunu alabileceği gibi üçüncü kişilerin talep etmesi durumunda işletmenin rıza vermesi kaydıyla 15 TL karşılığında rapor temin edilebileceği bildirilmiştir. İşletmenin ve/veya raporu talep edecek kişilerin www.findeks.com adresinden Findeks Platformuna üye olması gerekmektedir.

 

Ayrıca, İDR ile ilgili detaylı bilgi, örnek rapor, rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletmedegerlendirme-raporu adresine ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/143-nolu-genelge-12-09-2023-2018-2022-donemi-verilerini-iceren-isletme-degerlendirme-raporu-idr-hakkinda/

YORUMLAR

  • 0 Yorum