Sicil Gazetesi İlan Ücret Tarifesi Hakkında

Sicil Gazetesi İlan Ücret Tarifesi Hakkında

 Sicil Gazetesi İlan Ücret Tarifesi Hakkında
02 Şubat 2024 - 00:53

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:   Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 29.01.2024 tarih ve 2024/11 sayılı genelgesi,

         Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 70 inci maddesinde; “sicile kayıt edilen ve ilanı gereken hususların Bakanlığın gözetim ve denetimi altında Konfederasyon tarafından Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı kullanılarak elektronik ortamda Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanacağı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanacak ilan ücretlerinin Sicil Gazetesi Komitesinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirleneceği” hüküm altına alınmıştır.  

         Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde ise; “Gazete’nin gelirlerinin Gazete’de yayımlanacak ilanların ücreti ile gazetenin satış bedelinden meydana geldiği, Gazete’nin satış bedeli ile Gazete’de yayımlanacak ilan ücretlerinin Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirleneceği ve tarifede yapılacak değişikliklerin tarifenin Gazete’de yayımlandığı tarihten ongün (10) gün sonra yürürlüğe gireceği” belirtilmektedir.

         Bu doğrultuda; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Komitesinin 03.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı toplantısında yeniden değerleme oranında (%58,46) arttırılması kararlaştırılan ve Ticaret Bakanlığı’nın 26.01.2024 tarih ve 93406187 sayılı onayı ile uygun görülen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi İlan Ücret tarifesi 26.01.2024 tarih ve 19 sayılı Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanmış olup, 05.02.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

         Bilgilerinizi rica ederiz.

 

EKİ:

1-    İlan Ücret Tarifesi (1 sayfa)

 

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/024-nolu-genelge-01-02-2024-sicil-gazetesi-ilan-ucret-tarifesi-hakkinda/

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum