Zorunlu Depozito Uygulamaları Hakkında

Zorunlu Depozito Uygulamaları Hakkında

Zorunlu Depozito Uygulamaları Hakkında
07 Haziran 2023 - 23:52

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 05.06.2023 tarih ve 2023/68 sayılı genelgesi,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda,

·        2872 sayılı Çevre Kanununun Ek Madde 12’si ile Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında 01.12.2022 tarihli ve 273 sayılı “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına  İlişkin  Usul ve Esaslar” hazırlanarak,  Türkiye Çevre Ajansı'nın  internet sitesinde (https://tuca.gov.tr/) yayımlandığı,

·         Ajans tarafından yayımlanan Usul ve Esasların 11 inci maddesinde, bu Usul ve Esasların Ek-1 ve Ek-2’sinde 1. 2. ve 3. sınıf olarak tanımlı ambalajlarla piyasaya arz edilecek olan ve 1.sınıf olarak tanımlı ürünler için geçiş tarihleri düzenlendiği,

·         Söz konusu ambalajlı içecekler için 01.01.2023 tarihi itibari ile Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden tescil sürecinin başlatıldığı ve tescil edilmiş ambalajlı ürünlerin 01.08.2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanmasının zorunlu tutulduğu ve 01.01.2024 tarihi itibari ile de DBYS üzerinden tescil edilmemiş ambalajların piyasaya sürülmesinin yasak olduğunun hükme bağlandığı,

bildirilmiştir.

Ayrıca yazıda, aynı Usul ve Esasların Ek-1’inde yer alan ambalajlarla piyasaya arz edilecek, Ek-2’de 2. 3. ve 4. sınıf olarak tanımlı  ürünler için tescil işlemlerine  ve depozitolu olarak piyasada yer almalarına  ilişkin  geçiş tarihlerinin ise Ajans tarafından ayrıca düzenlenmek sureti ile yayımlanarak yürütüleceği belirtilmiştir.

 

Zorunlu depozito uygulamalarına yönelik sürece ilişkin gerekli tüm bilgilendirmeler ve duyurular Depozito Bilgi Yönetim Sistemi web sayfası (https://www.dbys.gov.tr/) üzerinden yapılmakta ve aynı web sayfası üzerinden erişim sağlanan DBYS uygulaması üzerinden de firma ve ambalaj/ürün kayıt işlemleri (ilk etapta Piyasaya Süren işletmeler, Piyasaya Süren Tedarikçi işletmeleri, Satış Noktaları ve Ambalaj/Etiket Üreticileri) ile ambalaj tescil işlemleri yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanan 02.06.2023 tarihli ve 6572817 sayılı  “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” https://cygm.csb.gov.tr/duyurular web adresinden yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

LİNK: https://www.istesob.org.tr/096-nolu-genelge-07-06-2023-zorunlu-depozito-uy

YORUMLAR

  • 0 Yorum