Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması Hakkında

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması Hakkında

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların Uygulamaya Konulması Hakkında
14 Mayıs 2022 - 23:35

Bilindiği üzere, ülkemizde tek kullanımlık ambalajlara yönelik zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup, bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasının 01.01.2022 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hükme bağlanmıştır.

 

26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile depozito yönetim sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirleneceği ve Ajansın “depozito sistem yöneticisi” olarak faaliyet göstereceği belirtilerek zorunlu depozito yönetim sistemine yönelik değerlendirme ve düzenlemelerin Çevre Ajansı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanmış ve Ajansın (http://tuca.gov.tr) web sitesinde yayımlanmıştır.

 

Ajans tarafından, Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların uygulanmasında birliği sağlamak, uygulama sırasında doğacak tereddüt ve aksaklıkları gidermek üzere açıklamalar ve ihtiyaç duyulan konularda da ilave bölümler eklemek sureti ile düzenlemeler yapılabilecek ve Ajansın internet sitesi üzerinden yayımlanarak duyurulacaktır.

 

Depozito Yönetim Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen ve belirli bir depozito bedeli alınarak piyasaya sürülen ürünlerin tüketilmesi/kullanılması sonrasında iade alınması ve depozito bedelinin geri ödenmesine dayalı bir sistemdir. Depozito uygulaması, ürünlerin tüketimleri/kullanımları sonucunda atık haline gelmeden geri toplanıp tekrar hammadde olarak üretime kazandırılmasını öngören döngüsel ekonomi ilkesini esas almaktadır.

 

Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki ürünleri (insani tüketim amaçlı içecekler ve diğerleri) tek kullanımlık satış ambalajlarıyla piyasaya sürenler ile bu ambalajlı ürünleri tüketicilere/kullanıcılara sunan satış noktalarının Türkiye Çevre Ajansına kayıt olmalarına yönelik işlemler 1/1/2022 tarihi itibari ile başlamış olup, Depozito Bilgi Sistemine kayıtlar “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” üzerinden (https://ecbs.cevre.gov.tr/KullaniciIslemleri/Giris) gerçekleştirilecektir. Bu nedenle öncelikle Entegre Çevre Bilgi Sisteminde kayıtları bulunmayan ilgili firmaların, Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıt olarak başvuru sonucunda oluşan başvuru formunu vergi kimlik numarasının bağlı bulunduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne onaylatmaları gerekmektedir.

 

Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Depozito Bilgi Sistemi uygulamasına “piyasaya süren”, “satış noktası” ve “hem piyasaya süren hem satış noktası” konumundaki firmalar giriş yaparak firmalarına ilişkin bilgiler ile ürün ve ambalajlarına ilişkin sistemde istenen bilgileri kayıt edeceklerdir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan kayıtlar Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından kontrol edilerek onaylandığında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

             LİNKhttps://www.istesob.org.tr/084-nolu-genelge-12-05-2022-zorunlu-depozito-yonetim-sistemi-uygulamalarina-iliskin-usul-ve-esaslarin-uygulamaya-konulmasi-hakkinda

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum