Fiyat Etiketi Hakkında

Fiyat Etiketi Hakkında

Fiyat Etiketi Hakkında
16 Mayıs 2023 - 10:41

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:     Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 11.05.2022 tarih ve 2023/58 sayılı genelgesi,

 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin Bakanlığa ilettiği yazı ile birlik üyesi seyahat acentalarınca çoğunlukla turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan her çeşit mal ve malzemeye etiket konulmadığı, bu durumun Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu ve mağduriyetlere yol açtığının bildirildiği belirtilmiştir.

 

Ayrıca yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Fiyat Etiketi” başlıklı 54 üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi Yönetmeliği”nin yürürlükteki düzenlemeler olduğu,

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi incelendiğinde, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması hususlarının amaçlandığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile de satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesinin amaçlandığı,

 

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

1.      Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilir ve okunabilir şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.

 

(2) Etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması Türkçe yazılması zorunludur:

 

a)      Malın üretim yeri,

b)      Malın ayırıcı özelliği,

c)      Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

d)      Malın birim fiyatı,

e)      Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

f)       Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret,

g)      Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.

 

“Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; “Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin fiyat listeleri hariç olmak üzere, etiket ve listelerde satış fiyatlarının; “Türk Lirası”, “TL”, “₺” simgesi şeklinde yazılması zorunludur” hükümlerinin yer aldığı ifade edilerek, perakende satışa arz edilen mallarda belirtilen mevzuat hükümlerine uyulması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

Bilgilerinizi ve fiyat etiketi bulundurulması konusunda gerekli dikkat, hassasiyet ve özenin gösterilmesinin odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 

LİNK: https://www.istesob.org.tr/084-nolu-genelge-12-05-2023-fiyat-etiketi-hakkinda

YORUMLAR

  • 0 Yorum