İşveren Prim Desteğinin Süre Uzatımı Hakkında

İşveren Prim Desteğinin Süre Uzatımı Hakkında

 İşveren Prim Desteğinin Süre Uzatımı Hakkında
04 Ocak 2023 - 14:34

ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi:      Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın; 29.12.2022 tarih ve 118 sayılı yazısı,

Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10 uncu maddesinde; “31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01.03.2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunda belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6619 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası  Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulama süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmasına 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun odanız vasıtasıyla esnaf ve sanatkârlarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

              LİNKhttps://www.istesob.org.tr/002-nolu-genelge-02-01-2023-isveren-prim-desteginin-sure-uzatimi-hakkinda

YORUMLAR

  • 0 Yorum