Odamız İhtisas Alanına Giren Mesleklerin Odamız Adına Tanımlanmasını Talep Ettik

Odamız İhtisas Alanına Giren Mesleklerin Odamız Adına Tanımlanmasını Talep Ettik

Odamız İhtisas Alanına Giren Mesleklerin Odamız Adına Tanımlanmasını Talep Ettik
14 Haziran 2021 - 23:07

Sahne sanatları, film sektörü ve eğlence yerleri meslek odamız olmasına rağmen ihtisas alanımıza giren meslek mensuplarının ilgisiz odalara tanımlı olması nedeniyle meslekleri ile ilgisi olmayan meslek odalarına kayıt yapılması yasayla hedeflenen meslek birliği, meslek içi gelişim ve sorunların tespit ve çözümünler in de  sıkıntı yarattığından sorunun yasal düzenlemeye uygun hale getirilmesi için ihtisas odamız adına tanımlanmasını talep ettik.
İlgili yazımız,  İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine iletildi, birliğimiz tarafından da Ticaret Bakanlığına gönderildi.
 

 
İSTANBUL SAHNE PERDE FİLM EĞLENCE YERLERİ
             ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI
Sayı   : 2021/64                                                                                                                    Tarih : 04.06.2021
Konu : İlgili Nace Kodlarının Odamız Adına Tanımlanması Hk.
 
 
İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA
 
          Bilindiği üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 
          135. Madde H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 
          Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.
 
          Tanımlar   
          5362/3 e) İhtisas odası: Aynı meslekte faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârların bir araya gelerek il merkezlerinde veya ilçelerde kurmuş oldukları esnaf ve sanatkârlar odalarını,
 
          Odaya kayıt
          5362/MADDE 6. - Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya kayıt için gönderilir. İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır.
 
          İhtisas Meslek Odamız; 02.12.1988 yılında İstanbul Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlar Derneği olarak Beyoğlu'nda kurulmuştur. 09.05.1991 tarihli 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu gereğince dernek Unvanından Oda unvanına geçmiştir.
 
          2010 yılında genel kurulunu yapamadığı için kayyum yönetimine geçen odamızın 2018 yılına kadar 8 yıl kayyumda kalması işlevsellik anlamında eksiklikler olabileceği bir gerçektir.
 
          Sahne Perde Film Eğlence Yerleri Esnaf ve Sanatkarlarımızın ihtisas alanları ile ilgisi olmayan meslek odalarına gönderilmesi ilgili yasalara uygun olmadığı gibi yasa ile amaçlanan “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı”nın hedeften uzak kaldığı bir gerçektir.
 
 
Bu nedenle ihtisas meslek odamız tanımına ve etki alanına giren aşağıda listelenen meslek nace kodlarının odamız adına tanımlı nace kodlarına eklenmesini gereğini arz ederiz.
 
                                                 Saygılarımızla
 
 
EKİ:
1- Nace Kodları Listesi (1 Sayfa)
 
 
DAĞITIM:                                                                               
Gereği:                                                                                        Bilgi:
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar                                                      Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Odaları Birliği                                                                              Konfederasyonu
 
                                          
 
 
 
                            Yasemin YERLİ                                             Terlan KAYA   
                             Genel Sekreter                                                   Başkan
 
 
 •  
 1. 59.11.03    Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri (belgesel yapımcılığı dahil)
 2. 59.12.01           Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
 3. 59.13.02           Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleri (film hakları ve gelirleri için lisanslama hizmetleri, çalışmaların gösterimi, yayımlanması ve kiralanması için izin verilmesi, elde edilen gelirlerin dağıtılması vb.)
 4. 59.14.02           Sinema filmi gösterim faaliyetleri
 5. 59.20.01           Müzik yayıncılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.)
 6. 59.20.02           Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.)
 7. 59.20.03           Orijinal ses kayıtlarını kullanım hakkı için lisanslama faaliyetleri
 8. 59.20.06           Radyo programı yapımcılık faaliyetleri
 9. 60.10.09           Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
 10. 60.20.01           Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
 11. 77.39.07           Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç) (finansal leasing hariç)
 12. 85.51.03           Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
 13. 85.52.05           Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
 14. 90.01.15           Orkestra ve bandoların faaliyetleri
 15. 90.01.16           Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik grupları dahil)
 16. 90.01.17           Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri
 17. 90.01.20           Sirklerin faaliyetleri
 18. 90.01.90           Bys. diğer gösteri sanatları
 19. 90.02.11           Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri
 20. 90.03.09           Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil)
 21. 90.04.01           Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve diğer sanat tesisleri)
 22. 93.19.02           Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri
 23. 93.19.03           Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
 24. 93.19.04           Spor ligleri ve düzenleyici birimlerin faaliyetleri
 25. 93.19.05           Bilardo salonlarının faaliyetleri
 26. 93.19.06           Atış poligonlarının faaliyetleri
 27. 93.19.90           Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri)
 28. 93.21.01           Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
 29. 93.29.05           Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç)
 30. 95.29.06           Müzik aletlerinin bakım ve onarımı (piyano akordu dahil)
 

YORUMLAR

 • 0 Yorum